Tieto obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou O.R.C. s. r.o., ako prevádzkovateľom internetového obchodu, a odberateľmi. Je potrebné sa s nimi pred odoslaním objednávky oboznámiť. Odoslaním objednávky odberateľ vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.

Internetový obchod ponúka príslušenstvo a doplnky k osobným a nákladným motorovým vozidlám.

Článok I.

OBJEDNÁVKA

Článok II.

DODACIE LEHOTY

Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Článok III.

CENY

Dodávateľ ponúka v elektronickom obchode aktuálne ceny v EUR. Dodávateľ si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien platných pre internetový obchod. Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Ceny uvedené v internetovom obchode spoločnosti O.R.C. s.r.o. zahŕňajú aktuálnu daň z pridanej hodnoty.

Článok IV.

SPÔSOB DORUČENIA TOVARU

Článok V.

SPÔSOB PLATBY

Platby sa vykonávajú v EUR a k dispozícii sú nasledujúce spôsoby úhrady:

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA

Štandardná záruka na produkty predávané dodávateľom je záruka 24 mesiacov. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená dodávateľom, ale aj skrátená podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na daňovom doklade. Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné chyby tovaru, na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje: na opotrebenie tovaru, zmeny vzhľadu tovaru spôsobené jeho užívaním alebo poškodenia spôsobené zanedbaním riadnej údržby, resp. nedodržaním zásad pre účelové používanie tovaru.

Článok VII.

PODMIENKY REKLAMÁCIE

PRI VYBERANÍ TOVARU DOBRE UVÁŽTE, AKÉ VLASTNOSTI A FUNKCIE OD VÝROBKU POŽADUJETE. TO, ŽE VÝROBOK NEBUDE VYHOVOVAŤ VAŠIM NESKORŠÍM NÁROKOM, NEMÔŽE BYŤ DÔVODOM K REKLAMÁCII!

Článok VIII.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Dodávateľ zaručuje zachovávanie dôvernosti a zabráni zneužitiu údajov odberateľa, ktoré sú potrebné pre vybavenie obchodného prípadu prostredníctvom internetového obchodu. Dodávateľ bude zaobchádzať s dátami odberateľa podľa zákona o "Ochrane osobných údajov". Odberateľ súhlasí so zadaním svojich údajov do systému dodávateľa.

Pokračujte do eshopu -

OffRoad24.sk